Zorgbegeleider

De zorgbegeleider biedt professionele hulp voor mensen met geheugenproblemen of een psychische aandoening en hun naasten. Op deze manier kan de zorgvrager langer thuis blijven wonen. De zorgbegeleider heeft kennis van de bijbehorende ziektebeelden, zoals dementie en biedt zorg in de vorm van zorgbegeleiding.

Taken van de zorgbegeleider

De zorgbegeleider heeft verschillende taken, van de intake tot het verlenen van zorg. De zorgbegeleider onderhoudt het contact met de cliënt en komt op bezoek bij de cliënt thuis. Met dit bezoek wordt gekeken naar oplossingen voor problemen en hoe die kunnen worden uitgevoerd, samen met de cliënt, familie, partner of de mantelzorger.

De zorgbegeleider zorgt vervolgens voor begeleiding die nodig is bij de psychische problemen van de cliënt. De basis van deze zorg zijn structuur, regie en steun. De kennis en aandacht van de zorgbegeleider zorgt voor de cliënt voor meer kennis over de aard van de ziekte en hoe daar mee om te gaan.

Doel van zorgbegeleiding

Zorgbegeleiding zorgt voor meer zelfstandigheid van de cliënt. Met de juiste zorg kan de cliënt daarom langer thuis blijven wonen en beter worden ondersteunt waar dit nodig is. Daarnaast zorgt de zorgbegeleider ook voor ondersteuning bij het regelen van zorg. Er komt veel bij kijken bij een aanvraag van zorg, het vinden van betrouwbare zorginstellingen en andere zaken rondom zorg. De zorgbegeleider helpt met het aanvragen van een indicatie, het kiezen van de juiste ziektekostenverzekeringen en waar nodig met het doorverwijzen naar een passende zorginstelling. Daarnaast kan zorgbegeleiding betekenen dat de eventuele mantelzorger van de cliënt niet overbelast raakt. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar dagbesteding en het leren omgaan met geld.

Zorgbegeleiding aanvragen

Met een indicatie van het CIZ voor Wlz-zorg kunt u zorgbegeleiding ontvangen. Het is ook mogelijk om deze zorg in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Er is wel een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan verbonden.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *