Zorgplan

Een zorgplan, ook wel zorgleefplan of ondersteuningsplan genoemd, is een overzicht waarin afspraken worden vastgelegd over de invulling van zorg voor een cliënt. Dit gaat om cliënten die voor het eerst zorg met verblijf krijgen, aan de hand van een ZZP. De zorgaanbieder moet binnen zes weken dat de zorg is begonnen een zorgplan opstellen.

Voor wie is het zorgplan?

Een zorgplan is er voor mensen die zorg vanuit een zorgzwaartepakket (ZZP) ontvangen. Dit houdt in dat deze mensen niet zelfstandig kunnen wonen en dat de hoeveelheid zorg die zij krijgen worden beschreven aan de hand van een zorgzwaartepakket. Er zijn verschillende gradaties in de pakketten. Door middel van de zwaarte van het pakket wordt bepaald hoeveel zorg iemand ontvangt. Afspraken met de cliënt hierover worden in het zorgplan opgesteld.

Zorgplan opstellen

Met het zorgplan wordt het ZZP naar uw wensen ingevuld. De inhoud van het zorgplan gaat voornamelijk over de kwaliteit van zorg en op welke manier deze zal worden geleverd. Elke cliënt heeft een vast contactpersoon binnen de zorginstelling. Samen met de contactpersoon worden afspraken in het zorgplan opgesteld en gesprekken gevoerd over de voortgang. Zo kan worden bijgehouden wat goed en niet goed gaat en naar een oplossing worden gezocht.

Zorgplan voorbeeld

De inhoud van het zorgplan is afhankelijk van de situatie van de patiënt en wat hij of zij belangrijk vindt. De patiënt kan in het zorgplan schrijven over gewenste en benodigde begeleiding, verzorging en verpleging. Het kan ook gaan om de inhoud van de dagbesteding, op welk gebied de patiënt zelfstandig kan blijven en of de familie ook betrokken is bij de zorg. Andere voorbeelden zijn afspraken over de tijden van opstaan en naar bed gaan en zaken rondom hygiëne en privacy.

Duidelijk afspraken maken

Het voordeel van het zorgplan is dat alles op papier staat en er geen onduidelijkheden kunnen ontstaan. Het is daarbij aan te raden om ieder jaar het zorgplan met de contactpersoon te bespreken. Wanneer nodig kunnen dan afspraken worden aangepast. Meer informatie over het zorgplan vindt u op de website van de Rijksoverheid.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *