Wlz: Wet langdurige zorg

Wat is de Wet langdurige zorg en op welke manier kunt u ermee te maken krijgen? Dat leggen we u graag uit in dit artikel. De Wet langdurige zorg werd op 1 januari 2015 ingevoerd. Deze wet is een directe vervanging van de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De Wet langdurige zorg is er voor mensen die langdurige en/of intensieve zorg of toezicht nodig hebben. U kunt hierbij onder andere denken aan ouderen die lijden aan dementie, of mensen met een ernstige beperking (verstandelijk, lichamelijk of zintuiglijk). Zij kunnen een beroep doen op zorg die geregeld wordt vanuit de Wlz.

Wlz aanvragen

De laatste jaren is er veel veranderd in de zorgsector. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben meer verantwoordelijkheid gekregen en voor het aanvragen van bepaalde vormen van zorg moet u nu bij een andere instelling zijn dan voorheen. Voor mensen die Wlz-zorg willen ontvangen, is er weinig veranderd: zij moeten nog steeds naar het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor een indicatie. Uw situatie wordt dan uitgebreid onderzocht: met welke omstandigheden heeft u te maken, welke zorg of hulp ontvangt u nu al en van wie, en het belangrijkst: wat moet er gebeuren om uw situatie te verbeteren? U krijgt vervolgens een indicatie van het CIZ en dan regelt uw zorgkantoor met een zorgaanbieder dat de benodigde ondersteuning wordt geboden.

Wlz-indicatie ook voor particuliere thuiszorg

Heeft u een Wlz-indicatie ontvangen, maar wilt u graag zelf bepalen met welke zorgaanbieder u in zee gaat? Kortom: wilt u volledig de controle houden over de zorg die u krijgt? Dan kunt u er ook voor kiezen om een Pgb aan te vragen. Dit Persoonsgebonden budget kunt u gebruiken om (een deel van) de zorg in te kopen die u op het oog heeft. Wilt u bijvoorbeeld Zuster Jansen inschakelen voor 24-uurs zorg? Dan kunt u het Pgb gebruiken om dit gedeeltelijk te bekostigen. Zelfs als u geen indicatie heeft, kan Zuster Jansen al op zeer korte termijn voor u klaar staan. Heeft u vragen over onze zorg- en dienstverlening of kunnen we u meer uitleggen over hoe u onze zorg inkoopt met een Pgb? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *