Zorgfuncties

In de zorgsector wordt er onderscheid gemaakt in zogenoemde zorgfuncties. Voorbeelden van deze zorgfuncties zijn: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Dit zijn zorgfuncties waar aanspraak op gedaan kan worden vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). De genoemde zorgfuncties zullen hieronder worden behandeld.

Persoonlijke verzorging of verpleging

Bij persoonlijke verzorging als zorgfunctie gaat het vaak om hulp bij dagelijkse handelingen die helpen bij het beter functioneren van de cliënt. Voorbeelden van hulp bij deze handelingen zijn aan- en uitkleden, eten en drinken en douchen. Voor (persoonlijke) verpleging is een speciale opleiding vereist van de zorgverleners. Het gaat hierbij om medische handelingen als het toedienen van medicijnen, het aanbrengen van een infuus en het geven van injecties. Zuster Jansen is een particuliere thuiszorgorganisatie die gespecialiseerd is in 24-uurs zorg.

Begeleiding of behandeling

Bij begeleiding kunt u denken aan het krijgen van begeleiding bij het uitvoeren van bepaalde dagactiviteiten. Ook kan hier begeleiding bedoeld worden bij psychische- of lichamelijke problemen. De begeleiding kan individueel plaatsvinden, maar ook in groepsverband. Het is gericht op het leren omgaan met een bepaalde ziekte of aandoening. Daarentegen is een behandeling gericht op het herstellen of voorkomen van een bepaalde ziekte of aandoening.

Verblijf

Wanneer u door een ziekte of aandoening niet meer thuis kunt wonen, kunt u beroep doen op de zorgfunctie ‘verblijf’. Hierbij doet u beroep op het tijdelijk of permanent wonen in een zorginstelling. Vaak gaat deze zorgfunctie gepaard met een van de andere vier zorgfuncties. Zo kunt u in een instelling te maken hebben met persoonlijke verpleging. Zuster Jansen biedt ook aanvullende zorg in de zorginstelling waar u woont, bijvoorbeeld in een verzorgingshuis of aanleunwoning. Zo kunt u daar met onze zorg blijven wonen.

Huishoudelijke hulp

Heeft u huishoudelijke hulp nodig, of zijn er in uw woning bepaalde hulpmiddelen nodig? Dan wordt dat inmiddels geregeld vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Eerder werd dit gedaan vanuit de niet langer bestaande Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Uitzondering is als huishoudelijke hulp wordt geleverd in combinatie met de zorgfunctie ‘verblijf’. De gemeente is verantwoordelijk voor de WMO.

 

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *