Ziektekostenverzekering

De ziektekostenverzekering vergoedt kosten van medische behandelingen, het gebruik van hulpmiddelen en medicijnen of het gebruik van andere voorzieningen vanwege medische noodzaak. De kosten kunnen op verschillende manieren worden gemaakt, namelijk bij ziekte of ongeval, maar ook ter preventie van ziekten en bij cosmetische ingrepen of bij een zwangerschap. Afhankelijk van de inhoud van de ziekteverzekering, wordt zorg volledig of deels vergoed.

Premie ziektekostenverzekering

Een ziektekostenverzekering bestaat uit twee delen, namelijk de basisverzekering en de aanvullende verzekering. De basisverzekering is voor iedere Nederlander verplicht. Dit pakket heeft een vastgestelde premie die over het algemeen ligt tussen de ongeveer 90 euro en 120 euro per maand. Alle verzekeraars hanteren hun eigen prijzen binnen deze richtlijn. De aanvullende verzekering is niet verplicht. Heeft u veel zorg nodig, of wilt u graag uitgebreider verzekerd zijn op het gebied van tandzorg of fysiotherapie, dan is een aanvullende ziektekostenverzekering aan te raden. Op die manier bent u verzekerd voor meer zorg dan wanneer u alleen een basisverzekering afsluit. De hoogte en inhoud van de verzekering verschilt per verzekeraar.

Collectieve verzekering

Een collectieve ziektekostenverzekering verzekert een groep mensen, waardoor u tot maximaal 10 procent korting heeft. Werkgevers en verschillende organisaties, zoals vakbonden en patiëntenverenigingen, bieden een collectieve zorgverzekering aan. Bent u lid van een organisatie, dan kunt u in aanmerking komen voor een korting.

Eigen risico

Het eigen risico heeft, net als de ziektekostenverzekering, een verplicht deel en een vrijwillig deel. Het verplicht eigen risico bedraagt in 2016 €385,-. Deze kosten moeten eerst zelf worden betaald, voordat de verzekeraar zorg vergoedt. Er zijn hier echter uitzonderingen op, zoals huisartsbezoek. Ook kan gekozen worden voor een vrijwillig eigen risico. Het eigen risico kan daarmee worden verhoogd tot €885,-. Wanneer het nodig is, is dit het bedrag dat u eerst zelf betaalt, voordat de verzekeraar overgaat op vergoeden. Kiest u voor een vrijwillig eigen risico, dan ontvangt u wel een korting op de maandelijkse zorgpremie die u betaalt. Daarnaast kan er ook een eigen bijdrage gelden. Dit houdt in dat u naast het eigen risico (of in plaats ervan) ook zelf een deel van de zorgkosten betaalt.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *