Zorgkantoor

Een zorgkantoor is in principe een kantoor dat de zorg regelt in de regio waar u woont. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor het uitvoeren van zorg uit de Wlz (Wet langdurige zorg), het beheren van gelden en het uitkeren van budgetten aan zorgaanbieders.

Taken van het zorgkantoor

Er zijn drie hoofdtaken van het zorgkantoor. Ten eerste voor de patiënt: informatie vertrekken, het vaststellen en innen van de eigen bijdrage, uitvoeren van het persoonsgebonden budget (pgb) en het behandelen van de aanvragen van Wlz-zorg. Ook hebben de zorgkantoren een belangrijke taak binnen het regionale zorgbeleid, zoals zorg inkopen, contracten afsluiten met zorgaanbieders, wachtlijsten verkorten en controles uitvoeren op uitgaven aan zorg. Tot slot heeft een zorgkantoor ook het eigen beleid, waaronder beleidsplannen, registratie, administratie en verantwoording vallen.

Zorgkantoor bij u in de buurt

In totaal zijn er 32 zorgkantoren in Nederland. Afhankelijk van uw zorgverzekering en waar u woont, kunt u bij één van de zorgkantoren terecht. Op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) kunt u zien naar welk zorgkantoor u kunt gaan.

Heeft u een indicatiebesluit ontvangen en wilt u graag een Pgb aanvragen? Dan kan dat ook bij het zorgkantoor. Het kantoor stelt dan een aanvraagformulier op en u moet vervolgens een budgetplan aanleveren. Met een Persoonsgebonden budget kunt u zelf (een gedeelte van) de zorg inkopen die u op het oog heeft. De particuliere thuiszorg van Zuster Jansen is daar een goed voorbeeld van. De hulp van Zuster Jansen is in heel Nederland beschikbaar.

Zorgkantoren en Zuster Jansen

Omdat Zuster Jansen in heel Nederland werkzaam is, wordt er samengewerkt met verschillende zorgkantoren. In overleg met de zorgkantoren proberen wij zorg zo goed mogelijk uit te voeren en de kwaliteit continu te verbeteren. Met een Wlz-indicatie van het CIZ kunt u ook zorg van Zuster Jansen ontvangen. Neem gerust contact met ons op voor alle informatie over onze samenwerking met de zorgkantoren, de indicatiestelling of onze diensten.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *