Parkinson

Wat is Parkinson? De ziekte van Parkinson houdt in dat zenuwcellen, en in het bijzonder de zenuwcellen die dopamine aanmaken, langzaam afsterven. Door dit toenemende tekort aan dopamine gaan de hersenkernen, die betrokken zijn bij het sturen van de centrale bewegingen, slechter functioneren. Dit heeft een aantal ingrijpende verschijnselen tot gevolg.

Parkinson symptomen

Bij de ziekte van Parkinson kunnen veel verschillende verschijnselen optreden die in verschillende categorieën te plaatsen zijn. Zo zijn er de motorische verschijnselen, wat bijvoorbeeld inhoudt dat de spieren stijf worden, dat de ledematen van de patiënt gaan trillen (ook bij rust) en dat de lichaamshouding en houdingsreflexen verstoord worden. Hierdoor gaat de patiënt bijvoorbeeld voorovergebogen lopen. Andere motorische symptomen kunnen zijn:

 • Het lopen wordt anders (sneller, kleine passen);

 • bewegingsarmoede (akinesie);

 • kleiner, kriebeliger schrijven (micrografie);

 • gezicht wordt uitdrukkingsloos;

 • moeite met het gebruiken van de keel en de mond (denk aan slikken, praten);

 • moeite het het beginnen aan of het veranderen van een beweging.

Andere symptomen

Ook op andere gebieden komen symptomen van Parkinson voor, hoewel de motorische verschijnselen voor de buitenstaander vaak het meest (en het eerst) opvallen. Zo kan een Parkinson patiënt last hebben van psychische problemen, waaronder vermoeidheid, dementie of zelfs psychoses. Ook is het zenuwstelsel van de patiënt verstoord, waardoor deze te maken kan hebben met overmatig zweten, urineverlies, obstipatie en duizelig worden bij het opstaan of overeind komen.

Oorzaak Parkinson: hoe komt het en wat kun je er tegen doen?

De precieze oorzaak van de ziekte van Parkinson is nog niet bekend. Er wordt dan ook nog veel onderzoek naar gedaan. In enkele gevallen, bij een relatief klein percentage van de patiënten, is Parkinson erfelijk. Parkinson is een niet te genezen ziekte, daarom zijn de meeste behandeling erop gericht om de pijn en klachten te verlichten en te verminderen. Meestal wordt er een combinatie van medicijnen gegeven en worden daarnaast oefeningen gedaan om de coördinatie van het lichaam zo veel mogelijk te blijven stimuleren.

Ondanks het feit dat de medicatie veel van de klachten kan verminderen, blijft een deel van de patiënten grote moeite houden met de dagelijkse handelingen die steeds moeilijker worden. Thuiszorg kan in die gevallen een belangrijke oplossing zijn, voor mensen die graag thuis willen blijven wonen en functioneren. De 24-uurs zorg van Zuster Jansen kan hier bijvoorbeeld goed van pas komen. Verwacht u zelf zorg nodig te hebben of wilt u navraag doen voor één van uw naasten? Wij behandelen uw zorgaanvraag met de grootste zorgvuldigheid en geven u advies passend voor uw situatie.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *