Maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker, ook wel sociaal werker genoemd, zoekt samen met u naar uw probleem en een oplossing. Deze persoon kan u ondersteunen bij het omgaan van problemen in het dagelijkse leven. De hulp kan van korte duur zijn, of een langere periode aangeboden worden. De missie van het maatschappelijk werk is als volgt: bevorderen dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, als mens en als burger. Maatschappelijk werkers streven ernaar dat patiënten zich in een wisselwerking zo goed mogelijk kunnen ontplooien met hun sociale omgeving.

Wanneer krijg ik hulp?

Bij maatschappelijk werk staat het welzijn van de patiënten altijd centraal. Wanneer u in één van de volgende situaties zit, kunt u hulp vragen bij een maatschappelijk werker: slechte huisvesting, gezondheidsproblemen, geldproblemen, zware stress, eenzaamheid en conflicten in relaties.

Hulp vragen bij problemen

Een maatschappelijk werker kan ingeschakeld worden door zowel de zorgvrager als hun familieleden, mantelzorgers en professionals. Ze kunnen u op de juiste manier informeren en de juiste adviezen meegeven over de zorg- en dienstverlening voor chronische zieken en ouderen. Maatschappelijk werkers worden ingezet voor de volgende punten:

 • Een passende woonvoorziening voor u vinden.
 • De zorgvraag voor u verhelderen.
 • Een indicatie voor u aanvragen.
 • Het in kaart brengen wat u als zorgvrager nodig heeft om zo goed mogelijk te functioneren.
 • Het in kaart brengen wat de mantelzorger nodig heeft om u zo goed mogelijk te ondersteunen.

Naast deze punten kan een maatschappelijk werker u ondersteunen en adviseren bij verschillende problemen als eenzaamheid, dementie en de zware zorglasten voor of van uw partner.

Wat een maatschappelijk werker doet

Een maatschappelijk werker – of sociaal werker –  kijkt naar alles wat invloed heeft op uw huidige situatie. Bevinden er zich problemen binnen uw gezin, dan wordt er samen met uw hele gezin gekeken naar een passende oplossing. In sommige gevallen wordt de hulp van de gemeente ingeschakeld of van de ouderenzorg. De diensten van een maatschappelijk werker worden gratis aangeboden en kunt u zo vaak raadplegen als dat u nodig heeft. Als uw probleem is opgelost, hoeft u niet terug te komen voor een gesprek. Een maatschappelijk medewerker heeft geheimhoudingsplicht en houdt alle informatie vertrouwelijk, waardoor u open over uw problemen kunt praten.

Problemen bespreekbaar maken

Patiënten kunnen hun vragen en problemen bespreekbaar maken met een maatschappelijk werker in één of meerdere gesprekken. Samen werkt u met uw maatschappelijk werker aan het vergroten van de mogelijkheden om uw problemen op te lossen. Deze hulp is op vrijwillige basis. waardoor er geen kosten aan verbonden zijn.

De maatschappelijk werkers zijn niet alleen bij ouderenzorg te vinden, maar ook in zorginstellingen, ziekenhuizen, scholen, bedrijven en revalidatie.

Maatschappelijk werker nodig?

Voor de diensten van een maatschappelijk werker hoeft u niet aangemeld te worden. Maatschappelijk werk wordt overal aangeboden en is van de Markenlanden via ANW. Als u gebruik wilt maken van een maatschappelijk werker, kunt u naar een open inloopspreekuur. Hier krijgt u een medewerker te spreken die u kan adviseren. In een aantal gevallen stuurt deze persoon u door naar de juiste persoon of instantie die u beter van dienst kan zijn.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *