Dementie

Dementie is er in verschillende vormen en komt meestal voor op latere leeftijd. Dit hoeft echter niet per se het geval te zijn, soms zijn er ook andere oorzaken. Ongeveer één op de vijf mensen krijgt later last van dementie.

Dementie symptomen

Mensen die dement zijn hebben in principe een hersenaandoening, die tot gevolg heeft dat het geestelijk functioneren achteruit gaat. Het begint dan ook vaak met een geheugenstoornis, waarbij vooral dingen die kort geleden zijn gebeurd niet goed worden onthouden. Daarnaast heeft men last van oriëntatieproblemen en kunnen ook problemen als de onderstaande optreden:

 • Afasie: taal- en spraakgebrek als gevolg van het hersenletsel;
 • Agnosie: het niet langer in staat zijn om bepaalde dingen te herkennen: denk aan personen, voorwerpen of geluiden;
 • Apraxie: complexe handelingen niet langer kunnen uitvoeren;
 • Stoornis in de executieve functies: denk hierbij aan flexibel zijn, meerdere taken tegelijk uitvoeren, weten waar prioriteiten moeten liggen;
 • Aandachtsproblemen.

Het is voor familieleden of mantelzorgers niet altijd gemakkelijk om hiermee om te gaan. Zuster Jansen biedt u een gratis whitepaper aan, voor als u meer informatie wilt over omgaan met dementie. U vindt deze whitepaper hier.

Oorzaken dementie

Naast de meest voorkomende vorm, Alzheimer, zijn er ook andere vormen van dementie. Oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld:

 • Storing in de bloedvoorziening in de hersenen (vasculaire dementie);
 • Ziekte van Parkinson;
 • Ziekte van Huntington;
 • Ziekte van Pick;
 • Ziekte van Creutzfeldt-Jacob;
 • Somatische aandoeningen;
 • HIV;
 • Schedeltrauma;
 • Het gebruik van verdovende middelen (alcohol).

Alzheimer

Alzheimer is de meest ernstige en veel voorkomende vorm van dementie. Van de mensen die aan dementie lijden, hefet 60 tot 70 procent Alzheimer. Bij Alzheimer blijft het bewustzijn vaak intact, maar gaan bepaalde niet-aangeboren functies van het verstand voorgoed verloren. Naast geheugenproblemen en het niet meer kunnen aanleren van nieuwe handelingen, gaat Alzheimer vaak ook gepaard met onrust, karakterveranderingen en stemmingswisselingen. Naarmate de aandoening vordert, worden ook de symptomen duidelijker merkbaar.

Laat Zuster Jansen helpen

Voor zowel de mantelzorgers als de demente ouderen zelf kan het moeilijk zijn om met dementie om te gaan. Daarom biedt Zuster Jansen thuiszorg en thuisverpleging in de vorm van intensieve 24-uurs zorg en privéverpleging. Als u contact opneemt met de zorgcoördinator van Zuster Jansen krijgt u uitgebreid advies over verpleging bij de ziekte van Alzheimer. Er wordt een formele zorgovereenkomst gemaakt een een professioneel zorgteam gaat ermee aan de slag. Meer informatie over de psychogeriatrische zorg van Zuster Jansen en over Alzheimer vindt u op de website.

Download onze Alzheimer whitepaper

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *