Tweedelijnszorg

Bij tweedelijnszorg, het tegenovergestelde van eerstelijnszorg, is het zo dat u een verwijzing krijgt voor de specialistische zorg die u nodig heeft. Meestal bestaat de tweedelijnszorg uit ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg. U krijgt dus alleen toegang tot deze zorg nadat een eerstelijns zorgverlener u doorverwijst. Wat geestelijke gezondheidszorg betreft zijn er zowel eerstelijns als tweedelijns psychologen. U heeft dus niet voor alle psychologen een verwijzing nodig.

Wanneer tweedelijns zorg?

In eerste instantie kunnen zorgverleners uit de eerstelijnszorg al veel problemen verhelpen. Echter, als klachten uitbreiden of op de langere termijn plaatsvinden en er een meer specialistische behandeling nodig is, is het nodig om de cliënt door te verwijzen naar een ziekenhuis of tweedelijns psycholoog. Omdat tweedelijns zorg vaak complexer en duurder is, wordt goed gekeken of de cliënt daarvoor in aanmerking komt.

Tweedelijns psycholoog

Zoals eerder gezegd zijn er zowel eerstelijns- als tweedelijns psychologen. Er zijn een aantal kenmerken die typerend zijn voor tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Wanneer een tweedelijns psycholoog een cliënt gaat begeleiden is er meestal sprake van een sterke behoefte aan specialistische zorg. De cliënt heeft mogelijk al eerder te maken gehad met aandoeningen, of deze houden langer aan. De behandelingen worden dan complexer en gaan langer duren. Soms is er zelfs sprake van meerdere aandoeningen tegelijk, die voor ingewikkelijke problemen zorgen. Om een cliënt te kunnen helpen heeft een tweedelijns psycholoog dus een verwijzing nodig. Dit kan bijvoorbeeld van een huisarts, een bedrijfsarts of Bureau Jeugdzorg zijn. Het komt voor dat meerdere specialisten met één cliënt aan de slag gaan, als de klachten voortkomen uit verschillende problemen. Tweedelijnszorg is dus een uitgebreide vorm van zorg, die op de lange termijn plaatsvindt.

Verzekering en tweedelijns psychologische zorg

Wanneer een psychologische beandeling gestart is in 2013, geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor tweedelijns psychologische zorg. Wanneer de behandeling in 2012 gestart is geldt een eigen bijdrage van tweehonderd euro per behandeltraject (dit is maximaal 365 dagen). Denkt u dat u in aanmerking komt voor tweedelijnszorg? Controleer uw verzekeringspolis goed, zo weet u tijdig waar u aan toe bent.

Meer weten over zorg? Bekijk ook onze ZorgKompas pagina over eerstelijnszorg.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *