RIVM

RIVM staat voor Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en is een onderdeel van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het RIVM in Bilthoven zet zich in voor het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking, en de kwaliteit van het leefmilieu. De RIVM bestaat uit ongeveer dertig onderdelen. Deze bestaan voornamelijk uit laboratoria, teams om centra met een gespecificeerde onderzoekstaak. De onderdelen zijn ondergebracht in vier sectoren.

Wat doet het RIVM?

RIVM verricht werk voor overheden, professionals en burgers. Opdrachtgevers zijn dan ook vaak ministeries, maar bijvoorbeeld ook non-profitorganisaties, de Europese Unie of de Verenigde Naties. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de taken van het RIVM.

 • Ondersteunen van beleid
 • Informatie verstrekken aan professionals en burgers
 • Het ontwikkelen van kennis en onderzoek
 • Het ondersteunen van inspecties
 • Nationale coördinatie
 • Preventie- en interventieprogramma’s
 • Calamiteitenfuncties

Het RIVM verzamelt wereldwijd kennis over belangrijke thema’s die invloed hebben op de gezondheid van de bevolking. Denk hierbij aan het bestrijden van infectieziekten, de veilgheid van consumenten bewaken en het bevorderen van een gezonde leefomgeving. De informatie die verzameld wordt, wordt vervolgens gedeeld met  de beleidsmedewerkers, wetenschappers, inspecteurs en tegenwoordig ook steeds meer met het algemene publiek. Om dit allemaal bij te houden worden ieder jaar meerdere rapporten en adviezen uitgebracht over kwesties op het gebied van volksgezondheid, voeding, milieu en rampenbestrijding.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de internationale activiteiten en resultaten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu? Op de website van het RIVM wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws, leest u over de experts binnen het instituut en zoekt u gericht naar informatie. In het ZorgKompas van Zuster Jansen vindt u tevens meer informatie over het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en over het CIBG.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *