Veilige zorg

Veilige zorg: een enorm belangrijk aspect. Immers, u wilt wel de zekerheid dat u in veilige handen bent. Zorgverleners dienen zich te houden aan de gedragsregels zoals die gelden in de beroepsgroep of branche (Wetboek van Strafrecht en Burgerlijk Wetboek). Bij het aannemen van zorgverleners wordt er bij veel zorginstellingen gevraagd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). In veel ziekenhuizen worden speciale veiligheidszorgprogramma’s opgesteld om veilige zorg te bieden en incidenten zo veel mogelijk uit te sluiten.

Veiligheid in de thuiszorg heeft te maken met sociale veiligheid. Hierbij gaat het om de bescherming of het gevoel van bescherming tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door het menselijk handelen bij de cliënt thuis. Veilige zorg gaat hierbij om de veiligheid van zowel de cliënt zelf als van de zorgverlener.

Veiligheid zorgverleners

Natuurlijk staat de veiligheid van zorgverleners ook in hoog vaandel. Een zorgverlener moet kunnen rekenen op een veilige werkomgeving. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient er rekening mee worden gehouden met de Arbo wet. Hierbij gaat het om zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn in de werksituatie. Ook gelden er een aantal gedragsregels, waar cliënten zich aan dienen te houden in het belang van de medewerkers in de zorg. Zo is agressief gedrag, sekuele intimidatie en discriminerend gedrag van cliënten wettelijk verboden. Natuurlijk geldt dit andersom ook, van beide kanten kan naar aanleiding van ongepast gedrag melding worden gedaan.

Ongeschreven regels Zuster Jansen

Bij Zuster Jansen is veiligheid erg belangrijk. Zowel voor de medewerkers van Zuster Jansen als voor cliënten. Medewerkers, maar ook cliënten en familie/partners/kennissen van cliënten kunnen te allen tijden terecht bij de zorgcoördinator thuiszorg. Medewerkers van Zuster Jansen houden zich aan de algemene en wettelijk vastgestelde regels, maar zij doen meer. Omdat de cliënt altijd centraal staat, zal de zorgverlener van Zuster Jansen zich aanpassen aan de veiligheidsbelangen van de cliënt. Ook zullen de medewerkers zorgen voor een goede band met de cliënt, wat als gevolg heeft dat grenzen kunnen worden aangegeven en in de ogen van de cliënt ongewenste handelingen kunnen  worden uitgesproken. Veilige zorg, maar ook kwalitatief goede zorg gaan goed samen bij Zuster Jansen.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *