Onder curatele, hoe nu verder?

Ouderen die snel achteruit gaan en onverantwoordelijke beslissingen dreigen te nemen, kunnen onder curatele geplaatst worden. Dit is een van de meest ingrijpende maatregelen die een persoon kunnen beschermen. Wanneer iemand onder curatele staat, mag deze persoon geen zelfstandige beslissingen over financiële en persoonlijke zaken maken.

Onder curatele staan is niet alleen mogelijk voor dementerende ouderen die zo snel achteruitgaan, maar ook voor mensen met een verslaving of verstandelijke beperking. Het gaat dan om situaties waarbij het niet verantwoord is om hen zelf belangrijke beslissingen te laten nemen. Vaak hebben deze mensen geen grip op hun eigen zaken en hebben zij iemand anders nodig voor het maken van beslissingen. In Nederland zijn er maatregelen getroffen om personen te beschermen tegen zichzelf, maar ook tegen anderen.

Wanneer onder curatele?

 • Curatele is nodig wanneer iemand zowel geen persoonlijke zaken als financiële zaken meer kan regelen voor zichzelf.
 • Mentorschap is mogelijk voor mensen die zelf geen beslissingen meer kunnen nemen over persoonlijke zaken. Dit zijn zaken zoals verzorging, medische behandelingen en verpleging.
 • Een bewindvoerder is mogelijk voor mensen die zelf geen financiële zaken kunnen regelen.

Altijd toestemming

Wanneer iemand onder curatele staat, dan wordt deze persoon als handelingsonbekwaam gezien. Deze maatregel heeft een grote invloed op verschillende zaken, zoals een huis kopen, trouwen en een contract afsluiten. U heeft voor alles toestemming nodig van uw curator. Ook heeft uw curator zeggenschap in uw aankopen. Wanneer u een onverantwoorde dure aankoop doet, dan kan uw curator deze terugdraaien. Niet over alles mag een curator beslissen. Een gedwongen opname in het ziekenhuis of verpleeghuis moet bijvoorbeeld via een rechterlijke gemachtigd worden.

Onder curatele stellen

Iemand onder curatele stellen moet gebeuren via een aanvraag bij de kantonrechter. Een advocaat heeft u hierbij niet nodig. Dit kunt u doen door speciale formulieren in te dienen bij de kantonrechter. Hierin staan speciale stukken vermeldt die meegestuurd moeten worden bij het verzoek. De formulieren kunt u online vinden op rechtspraak.nl. Binnen twee maanden zal er een zitting plaatsvinden en zal hieruit een oordeel rollen.

Kosten curatele procedure

Voor het aanvragen van curatele wordt er betaald voor de griffierechten. Dit geldt ook wanneer u de curatele wilt wijzigen of beëindigen. Ook wordt er zelf betaald voor een advocaat als deze ingeschakeld wordt bij het hele proces. Het griffierecht moet binnen 4 weken betaald zijn. Vanaf de eerste dag van de eerste terechtzitting gaat deze termijn in. Wanneer het griffierecht niet op tijd betaald wordt, dan kan de rechtbank of het gerechtshof bepalen om de zaak inhoudelijk niet in behandeling te nemen. Wel moeten de griffierechten alsnog betaald worden.

Kan onder curatele voorkomen worden?

Onder curatele gesteld worden heeft zoals eerder genoemd een zware impact op iemands leven. Iemand kan er een onprettig gevoel bij hebben. Wanneer u tijdig uw zaken geregeld heeft, kunt u zelf enige regie houden in het regelen van uw zaken. U kunt via de notaris een levenstestament opstellen of volmacht. Hierin kunt u mensen die u vertrouwt aanstellen om bepaalde beslissingen te laten maken. Daarnaast kunt u persoonlijke wensen en keuzes vast stellen. Door dit allemaal van tevoren vast te laten stellen door de notaris kunt u zelf bepalen wie uw curator, bewindvoerder of mentor wordt.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *