Pgb: persoonsgebonden budget

Het pgb (Persoonsgebonden Budget) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg kunt ‘inkopen’ die u nodig heeft. Er zijn verschillende vormen van een pgb. U kunt aanspraak maken op een pgb vanuit de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en dan is er nog een pgb vanuit de Jeugdwet. Alleen de laatstgenoemde zullen we niet verder bespreken op deze pagina.

Pgb vanuit de Wlz

Vanuit de Wet langdugrige zorg kunt u een persoonsgebonden budget krijgen. Dit is voor bijvoorbeeld verzorging, verpleging of begeleiding. U vraagt dit budget aan via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Pgb vanuit de Wmo

Als u hulp in het huishouden of een voorziening nodig heeft in uw huis, kunt u gebruikmaken van het persoonsgebonden budget vanuit de Wmo. Hier vallen ook hulpmiddelen onder, zoals een rolstoel of scootmobiel. Deze vorm van pgb wordt geregeld vanuit de gemeente.

Pgb vanuit de Zorgverzekeringswet

Wanneer u behoefte heeft aan hulp bij persoonlijke verzorging, of wijkverpleging, doet u een beroep op uw zorgverzekeraar. U gaat dan in gesprek met de wijkverpleger die bij uw zorgverzekeraar onder contract staat. Deze onderzoekt uw situatie en bepaalt op welke soort en hoeveelheid zorg u recht heeft.

Pgb aanvragen

De aanvraag van het pgb is afhankelijk van de vorm pgb die u nodig heeft. Als u zorg vanuit de Wlz krijgt, vraagt u een pgb aan bij het CIZ-kantoor. Het CIZ besluit vervolgens welke zorg u mag ontvangen en stuurt dit indicatiebesluit naar een zorgkantoor bij u in de buurt. Dit zorgkantoor beslist of u een pgb ontvangt en hoeveel dit budget zal zijn. Er zijn vaste tarieven vastgesteld vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor een pgb vanuit de Wmo gaat u naar het Wmo-loket van uw gemeente. Per gemeente kunnen de regels verschillen over het pgb, dus informeer bij uw gemeente naar de voorwaarden. Voor een pgb vanuit de Zorgverzekeringswet, neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

Particuliere thuiszorg en het pgb

Met een pgb kunt u ook particuliere thuiszorg ontvangen. U kunt daarmee zelf uw zorgverlener, thuiszorgbureau en persoonlijke zorg bepalen. Zuster Jansen houdt natuurlijk altijd rekening met de wensen van de cliënten die een pgb hebben. Al tijdens het eerste intakegesprek kan de gevraagde zorg worden besproken. De zorgcoördinator beoordeelt uw behoeften en stelt aan de hand daarvan een professioneel zorgteam samen.

Op onze website leest u natuurlijk meer over het Persoonsgebonden Budget. Ook zijn wij altijd beschikbaar wanneer u vragen heeft over de kosten die particuliere thuiszorg met zich mee kan brengen.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *