EPD: Elektronisch patiëntendossier

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is de elektronische zorginfrastructuur waarin medische gegevens van patiënten op een digitale manier worden bewaard en beschikbaar worden gemaakt. In dit dossier kunnen gegevens worden gevonden van patiënten, zodat de zorg voor de patiënt goed en snel kan worden uitgevoerd. Het EPD is op dit moment vaak voor één zorginstelling, zoals een ziekenhuis of huisartsenpraktijk. Sinds 2012 is de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) verantwoordelijk voor de elektronische zorginfrastructuur.

Voorstel voor landelijk EPD

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil een landelijk elektronisch patiënten dossier opstellen, zodat dit overkoepelende EPD alle medische gegevens van alle patiënten omvat. Op dit moment is er nog geen overkoepelend EPD zoals het Ministerie heeft voorgesteld, omdat er veel weerstand is rondom dit voorstel. Er moet namelijk een goed werkend softwaresysteem komen waarbij de veiligheid van de medische gegevens wordt gewaarborgd. Over dit voorstel wordt al sinds 2005 gediscussieerd en het voorstel is nog steeds niet door de Eerste en Tweede Kamer heen.

Huidig landelijk systeem

Op dit moment is er nog geen volledig landelijk elektronisch patiëntendossier. In de huidige situatie, genaamd Landelijk Schakelpunt (LSP), kunnen zorgverleners relevante patiënten informatie opvragen uit de informatiesystemen van andere zorgverleners. Met behulp van het Burgerservicenummer (BSN) worden patiënten geïdentificeerd. Alleen patiënten die hiervoor expliciet toestemming hebben gegeven worden in het Landelijk Schakelpunt opgenomen.

Toestemming geven

Op dit moment staan er ongeveer 400.000 dossiers in het systeem. U kunt zelf ook toestemming geven om in het elektronische patiëntendossier te worden geplaatst. Heeft u toestemming gegeven, maar wilt u dit weer intrekken? Dat is mogelijk via de website van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).

Meer informatie over de huidige status van de landelijke zorginfrastructuur leest u op de website van de Rijksoverheid. Hier kunt u onder andere antwoorden vinden over of u uw eigen medische dossier mag inzien  en welke andere rechten u heeft.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *