Ambulante zorg

Ambulante zorg wordt ook wel extramurale zorg (buiten de muren) genoemd en houdt in dat iemand die zorg nodig heeft, zelf naar een specialist gaat. Ambulant betekent in het Latijn dan ook ‘in staat om te lopen’. De patiënt is alleen bij de arts of specialist voor korte tijd en hoeft niet in de instelling te overnachten. De zorgvrager kan met andere woorden zelfstandig leven en heeft alleen bepaalde, vaak lichte vorm van zorg nodig. Dit kan verschillende vormen van zorg betekenen en gaat vaak om eenvoudige behandelingsmethoden.

Vormen van ambulante hulp

Ambulante hulp wordt verleend door verschillende zorgverleners. Het gaat om psychiatrische hulp, psychologische hulp of zorg bij een polikliniek. Denk hierbij aan dagbehandeling in de psychiatrie. Ook wordt via sommige instellingen ambulante thuiszorg verleend. Deze vorm van ambulante zorg houdt in dat de zorgvrager thuis hulp ontvangt. Dit kan hulp bij het huishouden zijn, maar ook bij persoonlijke verzorging of verpleging.

Voordelen van ambulante zorg

Het grootste voordeel van ambulante ondersteuning is dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen als er toch een zorgvraag is. Zelfstandigheid wordt hierdoor gestimuleerd. Dit is prettig voor de cliënt, maar ook voor zorginstellingen. Zo worden wachttijden verkort en kunnen mensen met een grotere zorgvraag die niet zelfstandig kunnen wonen sneller worden geholpen binnen een ziekenhuis of verpleeghuis. Ambulante zorg wordt daarom extra gestimuleerd door de overheid.

Thuiszorg met intensieve zorg

Ambulante zorg gaat om eenvoudige behandelingen, maar het is ook mogelijk om met intensieve  terminale zorg, 24-uurs zorg of verpleging bij de ziekte van Alzheimer om in de eigen omgeving te blijven. Dit kan met de thuiszorg van Zuster Jansen. Als u een intensievere vorm van zorg, zoals verpleging, nodig heeft kunt u bij ons terecht. Er zijn geen wachtlijsten en wij bieden zorg van uitstekende kwaliteit.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *