Psycholoog

Wat is een psycholoog? Een psycholoog is een persoon die zich bezighoudt met psychologie, een wetenschap waarbij onder andere het innerlijk leven bestudeerd wordt. Hierdoor wordt geprobeerd om te begrijpen hoe het menselijk denken werkt en hoe het veranderd kan worden. In dit artikel leest u meer informatie over de taken van een beroepspsycholoog. Wat doet een psycholoog en voor welke problemen kunt u hierbij terecht?

Wat doet een psycholoog?

Een psycholoog doorgrondt menselijke gedachten, gevoelens en gedrag. Hierbij wordt bijvoorbeeld diep ingegaan op onderliggende denk-, voel-, en belevingsprocessen die de aanleiding kunnen zijn van bepaald vertoond gedrag of bepaalde gevoelens. Het veranderen van dit soort processen kan in sommige situaties wenselijk zijn.

Door te praten over bepaalde situaties en ervaringen probeert een psycholoog de problemen samen met u op te lossen. U kunt gerust alles vertellen, een psycholoog heeft namelijk een beroepsgeheim. Eerst zal een psycholoog u zo goed mogelijk willen leren kennen en begrijpen, waardoor bepaalde denkpatronen gemakkelijker kunnen worden verklaard. Vervolgens wordt er een plan gemaakt voor een passende behandeling, ook wel therapie genoemd.

Therapie

Bij een psycholoog kunt u terecht voor therapie, een soort samenwerking die u heeft met uw psycholoog. Uiteraard is praten hier een groot onderdeel van, zodat het probleem verder kan worden verkend en worden onderzocht. Ook kunnen praktische (schrijf)oefeningen onderdeel zijn van de therapie die u ontvangt, of gedragsverandering om het probleem op te lossen. Daarnaast leert u uzelf goed kennen door middel van therapie en krijgt u de controle over uw eigen leven terug.

Wanneer kunt u terecht bij een psycholoog?

U kunt om diverse redenen behoefte hebben aan de hulp van een psycholoog wanneer u antwoord zoekt op problemen op het gebied van denken, voelen en doen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om emotionele problemen, gedragsproblemen, sociale problemen, eetproblemen of slaapproblemen. Zo kunt u last hebben van bepaalde gevoelens die u heeft, zoals onzekerheid, schuldgevoelens of angsten. U wilt weten waar deze gevoelens vandaan komen en wat u eraan kunt doen. Uiteraard kunt u eerst zelf op onderzoek uitgaan of terecht bij mensen uit uw directe omgeving. Wanneer u het gevoel heeft dat u vastloopt en niet verder komt, kan een psycholoog uitkomst bieden. Samen met u gaat een psycholoog op zoek naar antwoorden en oplossingen.

 • U heeft last van bepaalde gevoelens of ongewenst vertoond gedrag
 • U heeft het gevoel dat u in de knoop bent geraakt
 • U weet zelf niet waarom u bepaald gedrag vertoont of bepaalde gevoelens heeft

Soorten psychologen

Er bestaan verschillende soorten psychologen, die zich oriënteren op diverse vakgebieden. Zo bestaat er een kinderpsycholoog, een jeugdpsycholoog, een psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg, een organisatiepsycholoog, schoolpsycholoog, sportpsycholoog etc. Daarnaast is er voor elk psychologisch probleem wel een specialist te vinden.

Belangrijk is om eerst een afbakening te zoeken in het werkgebied van de psycholoog. Vervolgens is het van belang dat u een psycholoog vindt die bij u past. Een band met uw psycholoog is van groot belang bij het oplossen van uw problemen.

Verschil psycholoog en psychiater

Soms wordt een psycholoog verward met een psychiater. Er is echter wel degelijk een verschil te benoemen tussen deze twee specialisten. Een psycholoog houdt zich namelijk bezig met gedragskunde, terwijl een psychiater is opgeleid als arts voor het vaststellen en behandelen van lichamelijke ziekteprocessen. Om deze reden mag een psycholoog wel uitgebreid onderzoek verrichten, maar geen medicijnen voorschrijven. Een psychiater heeft hiervoor wel de bevoegdheid.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *