Wmo consulent

Een Wmo consulent helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Daarnaast zorgt een Wmo consulent ervoor dat u actief kan mee kan doen in de samenleving, óók als u een beperking heeft.

Zelfstandig blijven wonen

Veel ouderen mensen vinden het een prettig idee om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Vaak lukt dit niet meer zelfstandig en vragen zij hulp bij familieleden, buren en kennissen. Zij kunnen in de meeste gevallen helpen met kleine zaken, zoals het doen van de boodschappen, het huis schoonmaken en de tuin bijhouden. Ook zijn er vrijwilligers bij u in de buurt om u te helpen of om u gewoon wat gezelschap te bieden, door een kopje thee met u te drinken. Als de hulp van deze mensen niet genoeg is, dan kunt u hulp inschakelen door een Wmo consulent te contacteren.

Waar vindt u een Wmo consulent?

Bij iedere gemeente kunt u een Wmo-loket vinden. Het Wmo wordt geregeld vanuit de gemeente en zij zijn verantwoordelijk voor al uw aanvragen. Wmo staat voor: Wet maatschappelijke ondersteuning. Een Wmo consulent is daarnaast te vinden in een sociaal wijkteam bij u in de buurt. In dit wijkteam zijn verschillende zorgprofessionals te vinden die u kunnen voorzien van informatie, adviezen of een luisterend oor.

Wat doet een Wmo consulent?

Een Wmo consulent zorgt ervoor dat u de juiste hulp ontvangt, zodat u zolang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Wanneer u niet meer op eigen kracht uw huishouden kunt verzorgen en niet genoeg heeft aan de ‘gebruikelijke’ hulp van familieleden en kennissen, kunt u een Wmo consulent inschakelen. U kunt dit doen door een aanvraag in te dienen voor bepaalde zorg bij het Wmo-loket. De consulent bekijkt de aanvraag en beoordeelt of u in aanmerking komt voor de aanvraag die is ingediend. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat de juiste algemene voorzieningen, de maatwerkvoorzieningen en vervoersvoorzieningen voor u geregeld worden.

U kunt bij een consulent terecht voor onder andere de volgende zaken:

 • Bewegen en lopen, in en om uw eigen huis.
 • Eigen vervoer regelen binnen uw woonplaats of regio.
 • Het behouden van voldoende sociale contacten.
 • Het regelen van nuttige dagopvang.
 • Structuur in uw week of dag brengen.
 • Het regelen van praktische zaken, zoals het bijhouden van uw geldzaken.
 • Ervoor zorgen dat u in een schoon en leefbaar huis woont.

Voorwaarden Wmo

Er zijn verschillende groepen mensen die in aanmerking komen voor het Wmo, mits zij voldoen aan de voorwaarden. Voor een vervoers- of maatwerkvoorziening gelden de voorwaarden:

 1. U woont in Nederland.
 2. U heeft een Nederlandse identiteit, een asiel of reguliere verblijfsvergunning.
 3. U woont in de gemeente waar u de aanvraag indient.

Naast deze voorwaarden wordt er bij de aanvraag rekening gehouden met de duur van de aanvraag. Als u bijvoorbeeld een gebroken been heeft, dan is dit van korte duur. U zal dan voor bijvoorbeeld een traplift geen toestemming krijgen.

Eigen bijdrage

In bepaalde zorgvormen van het Wmo moet u een eigen bijdrage betalen. Het eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het eigen bijdrage is afhankelijk van uw eigen inkomsten en die van uw partner. Ook wordt er gekeken naar uw totale vermogen. Bij een aantal gevallen kunt u de eigen bijdrage aftrekken van de belasting. Dit zijn gevallen zoals: een prothese, kosten voor hulpmiddelen of voor thuiszorg.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *