CIBG

Het CIBG is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De afkorting staat voor Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg. Dit wordt echter niet meer gebruikt, omdat het CIBG tegenwoordig meer taken erbij heeft gekregen. Het is nu een uitvoeringsorganisatie waar gegevens worden verzameld en verwerkt. Deze gegevens worden daarna weer geleverd waar dat nodig is. Het CIBG werkt voornamelijk in de zorgsector en voor consumenten. Zo registreert het CIBG zorgverleners in het BIG-register en orgaandonoren in het Donorregister en verzorgt het ook de productie en verspreiding van medicinale cannabis. Met behulp van de UZI-pas zorgt het CIBG bovendien voor de digitale gegevensuitwisseling op een veilige en efficiënte manier.

Taken van het CIBG Den Haag

In 1995 is het CIBG opgestart als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS. Sinds 2003 is het CIBG zelfstandig geworden. De taken die het CIBG uitvoert zijn:

 • Registratie, beheer, beoordelingen, bewerkingen en genereren van zorggegevens. Deze zorggegevens, zoals bijvoorbeeld het BIG-register, kunnen leiden tot vergunningen, beschikkingen, subsidies of besluiten;

 • Onafhankelijke ondersteuning aan commissies en colleges;

 • Informatie verstrekken en ondersteuning bieden bij de implementatie van CIBG-producten.

CIBG-producten

Naast het beheren, registreren en beoordelen van zorggegevens, biedt het CIBG een aantal producten aan. Een voorbeeld hiervan is Farmatec. Dit is een orgaan dat maximumprijzen en vergoedingslimieten vaststelt van medicijnen. Een ander voorbeeld is het Fonds PGO, een fonds dat de Week Chronisch Zieken ondersteunt en subsidies aan landelijke patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden verstrekt. Ook heeft het CIBG het UZI-register opgesteld. Dit verzorgt de digitale identificatie van zorgverleners aan de hand van de UZI-pas.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de taken van het CIBG of bent u benieuwd naar alle producten van het CIBG? Kijk dan op de website www.cibg.nl. Hier kunt u alles vinden over de organisatie en kunt ook de beleidsplannen van de komende jaren lezen.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *