Zorgverzekering

Een zorgverzekering is een verzekering tegen ziektekosten. Daarom wordt het ook wel de ziektekostenverzekering genoemd. Dit geldt bijvoorbeeld bij een bezoek aan de huisarts, of bij de kosten van medicijnen. Een zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en eventueel een aanvullende verzekering. 50 plussers en ouderen stellen andere eisen aan een zorgverzekering dan jongeren. Daarom kunt u bij veel zorgverzekeraars zelf uw aanvullende zorgverzekering samenstellen.

Basisverzekering

Een basisverzekering is verplicht voor de meeste mensen die in Nederland wonen. Er zijn slechts enkele uitzonderingen. Deze basisverzekering dekt de kosten van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek. Dit valt onder de zogenoemde medisch noodzakelijke zorg. De inhoud van een basisverzekering wordt door de overheid vastgesteld en is voor iedereen hetzelfde. Echter valt lang niet alle zorg onder de basisverzekering. Daarom kunt u de basisverzekering aanvullen met een aanvullende zorgverzekering.

Aanvullende zorgverzekering

Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht. Bij een aanvullende zorgverzekering dekt de zorgverzekeraar de kosten die niet worden gedekt door de basisverzekering. Voorbeelden van extra dekkingen die bij de aanvullende zorgverzekering worden aangeboden zijn fysiotherapie, brillen en contactlenzen en alternatieve geneeswijzen. Ook zijn er speciale aanvullende zorgverzekeringen voor senioren. Bijvoorbeeld bij Zilveren Kruis Achmea. Let er in ieder geval op dat uw verzekering zo goed mogelijk aansluit bij uw persoonlijke wensen en behoeften.

Thuiszorg en zorgverzekering

Mensen die begeleiding of hulp thuis nodig hebben komen in aanmerking voor thuiszorg. Deze zorg wordt voornamelijk vergoed vanuit de basisverzekering. Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Bij sommige zorgverzekeraars kunt u dit verzekeren via de aanvullende zorgverzekering. De eigen bijdrage die u moet betalen wordt berekend door het CAK.  Zuster Jansen is een particuliere thuiszorginstantie en kan u uitstekende particuliere zorg bieden op maat. Benieuwd of dit binnen uw zorgverzekering valt? Bekijk hier het kostenoverzicht.

Woont of werkt u in Nederland, dan bent u wettelijk verplicht om een basisverzekering te hebben. Een zorgverzekering is bedoeld om de kosten te dekken voor de standaardzorg die u ontvangt. Denk hierbij aan een bezoek aan de huisarts, een behandeling in het ziekenhuis of diensten van de apotheek. In Nederland bestaat de zorgverzekering altijd uit de basisverzekering, en kunt u vrijwillig kiezen voor een aanvullende verzekering om meer kosten te dekken.

Basisverzekering

Zoals gezegd ontvangt u in Nederland altijd een basisverzekering wanneer u uzelf verzekert. U krijgt dan een polisblad van uw zorgverzekeraar, waar precies in staat welke kosten gedekt worden door de basisverzekering, welke kosten gedeeltelijk gedekt worden en voor welke kosten u een aanvullende verzekering nodig heeft. Een basispakket van zorgverzekeraar A dekt precies dezelfde kosten als die van zorgverzekeraar B. Voorbeelden van kosten die gedekt worden door de basisverzekering zijn bijvoorbeeld kosten die u maakt bij een bevalling en kraamzorg, kosten van de meeste medicijnen en kosten voor psychische hulp. Voor de zorg uit het basispakket betaalt iedereen die ouder is dan 18 jaar maandelijks een vaste zorgpremie. Kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn gratis verzekerd.

Voor de basisverzekering vanaf 2016 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo is het verplichte eigen risico verhoogd naar 385 euro, en mag een sportarts ook medisch specialistische zorg verlenen als dat tot zijn of haar deskundigheidsgebied behoort. Daarnaast wordt invasieve diagnostiek nu vergoed vanuit de basisverzekering als uit de NIPT test (voor zwangere vrouwen) blijkt dat er een aanmerkelijke kans is op een kind met een chromosoomafwijking. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de veranderingen in 2016 ten opzichte van 2015.

Aanvullende verzekering

Wilt u nóg beter verzekerd zijn en zo inspelen op (on)verwachte kosten voor het komende jaar, dan kunt u uzelf ook aanvullend laten verzekeren. Wanneer u bijvoorbeeld weet dat u een bepaalde operatie te wachten staat die vanuit de basisverzekering niet vergoed wordt, of wanneer uw gebit extra aandacht nodig heeft, kan het verstandig zijn om voor een aanvullende verzekering te kiezen. Er zijn per zorgverzekering vaak meerdere modules te kiezen, zodat u zelf kunt bepalen welke aanvulling het beste bij u (en uw budget) past.

Wanneer u uw verzekering wilt wijzigen of wilt overstappen naar een andere zorgverzekeraar, dient u dat vóór 1 januari van het volgende jaar te doen.

Eigen risico

Wanneer u een zorgverzekering hebt afgesloten, betaalt u een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag dat u sowieso zelf moet betalen, als een soort drempel. Deze drempel is er zodat u goed nadenkt of bepaalde zorg waar u gebruik van wilt maken écht nodig is of niet. Het eigen risico voor 2016 is vastgesteld op 385 euro. U kunt op uw polisblad zien wanneer er een deel betaald moet worden met het eigen risico.

Vrijwillig eigen risico

U kunt ook kiezen om naast het verplicht eigen risico ook een deel vrijwillige eigen risico te betalen. U kunt dan uw eigen risico verhogen met 100, 200, 300, 400 of 500 euro. Hoe meer u extra betaalt, hoe lager uw maandelijkse zorgpremie wordt. Heeft u relatief weinig zorg nodig en verwacht u dat dit het komende jaar zo blijft, dan kán het voor u een optie zijn om voor een vrijwillig eigen risico te kiezen. U neemt daarmee natuurlijk wel altijd een risico, gezien er altijd onvoorziene omstandigheden op uw pad kunnen komen.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *