Residentiële zorg

Residentiële zorg houdt in dat de betreffende cliënt voor behandeling naar een verpleeghuis of andere instelling moet. Daar verblijft hij of zij dan tijdens deze behandeling, omdat het door omstandigheden niet mogelijk is om thuis te blijven.

Residentiële zorg betekenis

Residentieel is afgeleid van het woord residentie, dat letterlijk betekent: het resideren, het verblijven op een bepaalde plaats. Residentiële zorg is een afgeleide van de intramurale zorg, dat eveneens betekent: ‘zorg binnen de muren’. De term residentiële zorg komt echter veel voor bij jeugdzorg, waarbij jongeren in opvanghuizen en dergelijke instellingen worden ondergebracht en begeleid.

Residentiële jeugdzorg

Residentiële jeugdzorg is een uitgebreide vorm van hulpverlening waarbij kinderen en jongeren tot achttien jaar (al dan niet gedwongen) buitenshuis verblijven. Zij zijn dan (tijdelijk) dag en nacht aanwezig in de instelling. Hierbij kunt u denken aan leef- gezins- en woongroepen, cursushuizen, justitiële jeugdinrichtingen en kamertrainingscentra. Residentiële jeugdzorg wordt in verschillende sectoren toegepast en bestaat dan ook voor verschillende doelgroepen: licht verstandelijk gehandicapte jongeren, jongeren die in contact zijn gekomen met justitie, jongeren met behoefte aan ondersteuning van de GGZ en andere gespecialiseerde vormen van jeugdzorg. Wanneer een jongere verblijft in een dergelijke instelling of woongroep, kan er nog verschil zijn in de type groep waarin hij of zij verblijft. Zo zijn er gesloten, besloten en open leefgroepen. De woorden zeggen het min of meer al: bij een open leefgroep heeft de jongere meer privileges en meer vrijheid, terwijl de regels van een gesloten leefgroep voor weinig vrijheid zorgen. In welke groep een jongere terecht komt heeft te maken met de reden dat hij of zij in een leefgroep is geplaatst en met eventuele gedragsproblemen.

Wanneer residentiële jeugdzorg?

Jaarlijks bevinden zich ongeveer 24.000 kinderen in een vorm van residentiële jeugdzorg. De redenen waarom zij buitenshuis verblijven kunnen verschillend zijn. Zo komt het bijvoorbeeld veel voor dat de jongeren door ernstige lichamelijke of verstandelijke beperkingen niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Ook kunnen zij daardoor gedragsproblemen ontwikkelen waardoor ook de thuissituatie uit de hand loopt.  Tijdens hun verblijf worden ze begeleid en leren ze op een andere manier met elkaar om te gaan.
Wilt u meer weten over de verschillende vormen van zorg, en wat Zuster Jansen daarin voor u kan betekenen? Bekijk onze Zorgkompas pagina’s over:

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *