CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg

Het CIZ beoordeelt sinds 2005 of iemand recht heeft op zorg vanuit de Wlz (voorheen: AWBZ). Dit wordt een indicatiestelling genoemd. In dit besluit staat welke zorg een cliënt mag ontvangen, en de hoeveelheid daarvan. Het CIZ verstrekt alleen indicatiestellingen en levert zelf geen zorg.

Het CIZ kent vier regio’s en een hoofdkantoor.

Alle eventuele correspondentie richt u aan:

CIZ Utrecht
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
Postbus 2690
3500 GR Utrecht
T: 088 – 789 10 00
(bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur)
F: 088 – 789 10 11
E: info@ciz.nl

CIZ indicatie

De indicatie die het CIZ geeft, moet voldoen aan vastgestelde criteria. Deze objectieve maatstaven zijn opgestelde richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vaak stelt de zorgaanbieder een indicatie, die vervolgens wordt getoetst door het CIZ. In ingewikkelde situaties stelt het CIZ zelf een indicatie. Bij deze indicatie kunnen ook woon- en leefomstandigheden worden betrokken. Er wordt in de meeste gevallen grondig onderzocht welke mogelijkheden er al zijn en bij welke nieuwe/aanvullende hulp u nu gebaat bent. Kijk verder in ons Zorgkompas voor meer specifieke informatie over een CIZ indicatie.

CIZ en (thuis)zorg vanuit de Wlz

Wanneer u blijvend intensieve zorg nodig heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor Wlz-zorg. Er moet dan ook aantoonbaar geen andere oplossing zijn, bijvoorbeeld vanuit de Wmo of de Zorgverzekeringswet. Voor zorg vanuit de Wlz heeft u altijd een CIZ indicatie nodig. De zorg vanuit de Wlz bestaat in principe uit verblijf in een instelling. U kunt er echter ook voor kiezen om thuis te blijven wonen. Wanneer u zeker wil weten dat u zorg ontvangt van de zorgaanbieder die u op het oog heeft, geeft u bij het CIZ aan dat u een Pgb (Persoonsgebonden Budget) zou willen ontvangen. Hiermee kunt u namelijk zelf (een gedeelte van) de benodigde zorg inkopen. Als u thuiszorg van Zuster Jansen wilt ontvangen, kunt u dit aangeven bij uw indicatie aanvraag. Zes weken na de aanvraag ontvangt u het indicatiebesluit.

Zuster Jansen helpt u verder

Wij helpen u graag verder met uw indicatie aanvraag. Voor meer informatie over de indicatie en thuiszorg kunt u gerust contact opnemen met ons. Voor vragen over een (lopende) indicatie of de Wlz kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met het CIZ.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *