Indicatieorgaan

Een indicatieorgaan is een organisatie die vaststelt of u zorg nodig heeft, en zo ja welke soort zorg en de hoeveelheid ervan. Een indicatieorgaan bestaat uit meerdere deskundigen die zich samen buigen over uw zorgaanvraag. Het indicatieorgaan overlegt hoe en door wie u het beste geholpen kunt worden. De beslissing die genomen wordt, heet een indicatiebesluit. Op dit moment zijn er verschillende partijen die beslissen over een indicatie, afhankelijk van welke zorg u nodig heeft.

 • Heeft u langdurige, intensieve zorg nodig? Dan vraagt u een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
 • Gaat het om begeleiding bij activiteiten of hulpmiddelen in huis? Dan vraagt u dit aan via het zorgloket van uw gemeente.
 • Wanneer u behoefte heeft aan hulp bij persoonlijke verzorging of wijkverpleging, regelt u dit via uw zorgverzekeraar.

Is er zorg nodig voor iemand onder de 18 jaar, dan gaat Bureau Jeugdzorg hierover.

Onderzoek indicatieorgaan

Voor het vaststellen van het indicatiebesluit moet er onderzoek worden gedaan naar de persoonlijke situatie van de zorgaanvrager. Dit kan door een gesprek met de cliënt, via advies van andere organisaties of (met uw toestemming) via een behandelend arts. Eén van de dingen die onderzocht moet worden, is op welke vorm van zorg u recht heeft. Zo kunt u verzorging ontvangen of verzorging in combinatie met verpleging. Het is ook mogelijk dat u thuis kunt blijven wonen, met de benodigde uren thuiszorg. Wanneer u in uw ogen onvoldoende zorg ontvangt, kunt u een beroep doen op particuliere thuiszorg. Zuster Jansen is een professionele particuliere thuiszorginstantie die u in alle gevallen vrijblijvend advies kan geven.

Centraal Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Een indicatie voor langdurige, intensieve zorg, wordt verstrekt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Eerder werd deze vorm van zorg vergoed vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), maar deze wet is opgehouden te bestaan en nu wordt de zorg vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. Wanneer u liever geheel zelf bepaalt welke zorgaanbieder u inschakelt voor langdurige zorg, kunt u ook bij het CIZ terecht voor een PGB aanvraag. Een persoonsgebonden budget is een bedrag dat u kunt ontvangen om zelf (een deel van) zorg mee in te kopen. Ook particuliere thuiszorg van Zuster Jansen kunt u hiermee gedeeltelijk bekostigen.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *