Zorgverzekeraars

Tegenwoordig kunt u uzelf voor allerlei zaken verzekeren. Zo kunt u ook een verzekering afsluiten voor de kosten die u maakt ter verbetering van uw gezondheid (zogenoemde ziektekosten). Dit wordt ook wel een ziektekostenverzekering genoemd. Deze verzekering wordt aangeboden door zorgverzekeraars. Hierbij gaat het om de basisverzekering, die bij iedere zorgverzekeraar hetzelfde is, en de aanvullende verzekering. De aanvullende verzekering wordt door zorgverzekeraars zelf aangeboden en is bij iedere zorgverzekeraar anders.

Verschillende zorgverzekeraars

Veel zorgverzekeraars vallen onder een overkoepelende zorgverzekeringsgroep. Deze zorgverzekeringsgroep beheerst meerdere zorgverzekeraars, die ieder een specifiek aanbod hanteren. Zo is het voor deze zorgverzekeraars mogelijk zich te richten op specifieke doelgroepen. Er zijn bijvoorbeeld zorgverzekeraars die zich specifiek richten op senioren, of juist op jongeren. Deze doelgroepen hebben zeer diverse belangen, waar een zorgverzekering aan tegemoet kan komen.

Zorgverzekeraar kiezen

Vanaf 18 jaar is iedere inwoner van Nederland verplicht een zorgverzekering af te sluiten. U heeft jaarlijks de mogelijkheid om een andere zorgverzekeraar te kiezen. Misschien dat er één meer aansluit bij uw wensen en behoeften. Let wel, een zorgverzekering is vaak algemeen, nooit helemaal toegespitst op u als persoon. U kunt verschillende zorgverzekeraars vergelijken. Belangrijk is dat u in de gaten houdt of de vergelijkende partij onafhankelijk is.

Rol zorgverzekeraar thuiszorg

Uw zorgverzekeraar speelt een grote rol wanneer u thuiszorg ontvangt. Wanneer u reguliere thuiszorg ontvangt kiest, regelt en betaalt uw zorgverzekeraar de zorginstantie waarvan u zorg ontvangt. Bij particuliere thuiszorg regelt uw zorgverzekeraar dit niet, maar regelt u dit zelf. Voordeel hiervan is dat u zelf kunt kiezen wie u thuiszorg geeft. Ook heeft u bij reguliere thuiszorg vaak te maken met wachtlijsten, die bij particuliere thuiszorg vaak niet voorkomen. Wat de zorgverzekeraars betreft, het is belangrijk om u van te voren goed te oriënteren op de keuze van een zorgverzekeraar. Op de zorgverzekeringwijzer kunt u meer informatie vinden over zorgverzekeraars en hun aanbod.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *