Zorgverzekeraars Nederland

De branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) behartigt belangen voor zorgverzekeraars. ZN ziet erop toe dat de zorg die geleverd wordt kwalitatief goed is, het voor alle verzekerden toegankelijk is en dat de zorg altijd gericht is op bevorderen van de gezondheid en kwaliteit van leven. Zorgverzekeraars Nederland verenigt alle zorgverzekeraars en ondersteunt hen bij het uitvoeren van deze taken.

Taken van ZN

De branchevereniging heeft diverse taken op het gebied van belangenbehartiging en heeft daarbij een aantal terugkerende thema’s in aangewezen. Dit gaat om zes punten, te weten: versterking van de rol van zorgverzekeraars in het publieke en private stelsel, zorg inkopen op kwaliteit, kosten beheersing, efficiëntie, hanteerbare risico’s en het behouden van een goede reputatie. ZN werkt samen met veel partijen om deze doelen te bereiken, waaronder het Verbond van Verzekeraars, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en overheden. ZN zorgt voor verbinding tussen deze leden en andere partijen, om zo een betere dienstverlening te bewerkstelligen.

Missie en visie

De missie is het leveren van hoge kwaliteit van zorg, toegankelijkheid voor alle verzekerden en zorg gericht op bevorderen van de gezondheid en kwaliteit van leven. Om dit te bereiken, werkt ZN nauw samen met diverse partijen. De visie die ZN daarbij heeft, stelt eisen aan hoe zorgvezekeraars te werk gaan. Zo moeten zorgverzekeraars volgens ZN: toegankelijkheid voor iedereen gelijk maken, verbetering van kwaliteit van zorg, doelmatigheid, kostenbeheersing, betrouwbaarheid, service verhogen, transparantie en het maken van winst niet als hoofddoel stellen.

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap

In de Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap staat hoe zorgverzekeraars hun taken moeten uitvoeren. Dit gaat voornamelijk om zekerheid, betrokkenheid en solidariteit. Op deze manier wordt het zeker gesteld dat alle verzekeraars zich correct gedragen en aan alle eisen voldoen. Zorgverzekeraars Nederland kan hier de zorgverzekeraars dan ook op aanspreken. Meer informatie over de taken en missie van ZN staan op de website www.zn.nl.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *