CIZ indicatie

Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, kunt u een beroep doen op de Wlz (Wet langdurige zorg). Voor de zorg vanuit de Wlz heeft u altijd een CIZ indicatie nodig. CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ onderzoekt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz, en stelt vervolgens een indicatie op.

CIZ indicatie aanvragen

U kunt zelf een CIZ indicatie aanvragen. Dit geldt niet voor spoedgevallen. Als u de aanvraag heeft ingediend zal het CIZ onderzoek doen naar uw persoonlijke situatie, om zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen welke zorg u behoeft. Een CIZ indicatie wordt niet zomaar verstrekt: u moet echt kunnen aantonen (door bijvoorbeeld hulp van uw huisarts) dat u niet zonder de gevraagde hulp kunt. In de indicatie van het CIZ staat ook op hoeveel zorg u recht heeft. Lees in het Zorgkompas van Zuster Jansen meer over de werkwijze van het Centrum Indicatiestelling Zorg wanneer u een indicatie aanvraagt.

Particuliere thuiszorg zonder indicatie mogelijk?

Het kan zijn dat uw CIZ indicatie aangeeft dat u slechts recht heeft op een kleine vergoeding van zorg, waardoor u veel minder zorg krijgt dan dat u wenst. In dit geval kunt u kiezen voor particuliere thuiszorg. Voor particuliere thuiszorg heeft u niet per se een CIZ-indicatie nodig. U hebt te allen tijde recht op particuliere thuiszorg. Hiervoor betaalt u zelf de kosten, maar u bepaalt ook zelf van welke zorginstelling u de zorg wilt ontvangen. Ook bepaalt u zelf de vorm van zorg en de hoeveelheid. Zuster Jansen is een voorbeeld van een particuliere thuiszorgorganisatie, gericht op een luxere vorm van thuiszorg. Bekijkt u zelf het zorgaanbod.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *