Depressie

Depressie is in het kort gezegd een stemmingsstoornis, die gekenmerkt wordt door neerslachtigheid, het verlies van interesse en het verlies van levenslust. Depressie is een ernstige, complexe term die vaak ten onrechte gebruikt wordt voor mensen die in een dip zitten. De aanleidingen voor depressies kunnen verschillend zijn: het kan gaan om het overlijden van een dierbare, het verlies van een baan, het stuk lopen van een relatie, problemen met persoonlijkheid of lichamelijke klachten. In veel gevallen is het een combinatie van factoren.

Kenmerken depressie

De kenmerken van depressie zijn verschillend, net als de oorzaken. Bovendien kan depressie ook ernstige gevolgen hebben. Lichamelijke klachten kunnen bijvoorbeeld leiden tot depressiviteit, maar een depressie kan op zijn beurt ook weer leiden tot lichamelijke klachten.

Wat zijn nu kenmerken van depressie? Een belangrijk kenmerk van depressie is de somberheid. Een depressief persoon ziet situaties vaak somber in, waar anderen dat niet doen. Ook is deze persoon er niet toe te bewegen om dingen positiever te gaan bekijken. De somberheid strekt zich ver uit en zorgt ook voor de nodige gedragsveranderingen.

Depressie bij ouderen

Ouder worden is niet gemakkelijk en komt vaak met de nodige lichamelijke en psychische gebreken. Depressie bij ouderen wordt vaak niet (h)erkend, omdat mensen denken dat het bij de leeftijd hoort en dus niet te vermijden is. Ouderen gedragen zich tijdens een depressie niet extreem somber en juist daarom maakt het ook moeilijk om vast te stellen dat het om een depressie gaat. Het verminderen van sociale contacten en het ‘mat’ reageren kunnen wel kenmerken van depressie zijn.

Depressie bij dementie

Ook mensen die lijden aan dementie kunnen ernstige vormen van depressie ervaren. Zij maken tenslotte iets heftigs mee en dat zorgt voor sterk wisselende emoties, die bovendien van dag tot dag anders geuit kunnen worden door hun ziekte. Hierdoor lijkt het de ene week lijkt of de patiënt depressief is en de andere week weer niet. Om depressie bij dementerenden vast te stellen is er dan ook een uitgebreide lijst van criteria en zal vooral de omgeving een grote rol spelen in het observeren van het gedrag.

Om depressie zo veel mogelijk te weren, is goede zorg en gezelschap belangrijk. Vooral bij ouderen die kampen met een ziekte, waardoor ze bijvoorbeeld bedlegerig zijn of weinig lichaamsfuncties meer over hebben, kan goede, constante zorg een belangrijke factor zijn in het dagelijkse leven van de patiënt. Zorg waar ze op kunnen rekenen. Heeft u of een naaste deze hulp nodig, neem dan contact op. Onze zorgcoördinator bepaalt dan met u welke zorg voor u geschikt is.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *