Murale zorg

Er bestaan veel verschillende begrippen die met murale zorg te maken hebben. Veel van deze begrippen hebben dezelfde betekenis. Zo is murale zorg hetzelfde als intramurale zorg. Ook is er semimurale zorg. Extramurale zorg wordt ook wel ambulante zorg genoemd.

Eerst murale, of intramurale zorg. Letterlijk betekent ‘intramuraal’: binnen de muren afspelend. Hierbij gaat het om ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen of instellingen voor bijvoorbeeld gehandicapten. Ook kunt u murale zorg krijgen in een afkickkliniek. Het principe van murale zorg is dat patiënten of cliënten binnen deze instelling zorg bekomen en ook dag en nacht binnen deze instelling verblijven.

Semimurale zorg

Mensen die semi-murale zorg behoeven, kunnen niet zelfstandig wonen maar hoeven ook niet opgenomen te worden in een instelling, verpleeg- of verzorgingstehuis. Het gaat om patiënten of cliënten die zogezegd ‘beschermd wonen’. Ze nemen vaak deel aan een dagbesteding volgens een bepaald programma. Semimurale zorg zit om deze redenen tussen murale zorg en extramurale zorg in. Hieronder meer over extramurale zorg.

Extramurale zorg

Extramurale zorg wordt ook wel ambulante zorg genoemd. Het betekent dat de zorg zich volledig buiten de muren afspeelt. Deze mensen wonen veelal thuis of zelfstandig, maar hebben wel bepaalde zorg nodig. Hiervoor kunt u een indicatie ontvangen. U kunt dan lichamelijke zorg of verpleging ontvangen waar u behoefte aan heeft.

Extramurale zorg van Zuster Jansen

Zuster Jansen is een particuliere thuiszorginstelling die extramurale zorg biedt. Zuster Jansen heeft een ruim zorgaanbod, waarin iedere vorm van zorg kan worden afgesteld op uw persoonlijke wensen en behoeften. Intensieve 24-uurs zorg, of 12-uurs zorg en verpleging. Ook biedt Zuster Jansen een uitkomst bij mensen met de ziekte van Alzheimer door specifieke zorg hiervoor aan te bieden. Spoedzorg is ook mogelijk bij Zuster Jansen, zelfs binnen een paar uur. Wilt u meer informatie of heeft u specifieke vragen, Zuster Jansen helpt u graag.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *