Alfahulp

Een alfahulp, ook wel alphahulp, is een persoon die wordt ingezet voor het verlenen van huishoudelijke hulp in Nederland. Langdurig zieken of ouderen die niet alles zelf meer kunnen willen vaak niet direct naar een verzorgings- of verpleeghuis. Een alfahulp biedt hen de kans om thuis te blijven wonen, zodat ze zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen verblijven. “Alfa’s” nemen bij cliënten een grote ballast weg, door hen te voorzien van huishoudelijke hulp.

Alfahulp voor iedereen

Alfahulp kan bij iedereen worden ingezet, dus ook bij jongere, mobiel beperkte personen. Een voorwaarde is dat cliënten verstandelijk in staat zijn de werkgeversrol te vervullen. Zij moeten voldoen aan alles waar een werkgever volgens de wet aan hoort te voldoen. Een voorbeeld is dat zij zelf moeten kunnen aangeven wat er in huis moet gebeuren. Een andere voorwaarde voor het krijgen van alphahulp is dat een cliënt in de vakantie (theoretisch gezien) vier weken zonder zorg moeten kunnen.

Taken alfahulp

De alfahulp verricht werkzaamheden in overleg met de cliënt. Het gaat hierbij uitsluitend om huishoudelijke taken. Deze taken zijn van lichte- tot halfzware aard. Het loopt uiteen van stofzuigen en afwassen tot ramen lappen en boodschappen doen. In verband met de Arbowet is het bijvoorbeeld niet toegestaan voor een alfahulp om het gras te maaien. Een alphahulp heeft ook een sociale functie. Voor de meeste personen die veel aan huis gebonden zijn is de aanwezigheid van een alfahulp een welkome afleiding van de dag.

Dienstverband alfahulp

Alfahulpen zijn formeel in dienst bij een cliënt. Dit betekent dat de cliënt de werkgever is van de alfahulp. Dit in tegenstelling tot ‘huishoudelijke hulp’, waarbij een thuiszorginstelling de werkgever is. Overigens werkt een alphahulp vaak via een thuiszorginstelling bij een cliënt. Deze instelling verzorgt vaak de uitbetaling van het loon aan de alfahulp, namens de cliënt. Als cliënt betaalt u dan via de instelling, dit bespaart veel moeite. De zorginstelling kan ook inspringen als door ziekte of vakantie een vervangende alfahulp nodig is.

 

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *