Intensieve thuiszorg

Intensieve thuiszorg houdt eigenlijk in: ‘extra’ zorg. Dit is extra begeleiding en ondersteuning als aanvulling op de reguliere thuiszorg die iemand krijgt. Intensieve thuiszorg is er in principe in twee vormen, de ‘standaard’ intensieve thuiszorg maar ook de psychiatrische intensieve thuiszorg.

Psychiatrische intensieve thuiszorg

Psychiatrische intensieve thuiszorg, ook wel bekend als psychiatrisch intensieve thuiszorg of PIT, is een vorm van thuiszorg voor volwassenen die te maken hebben met ernstige psychiatrische aandoeningen. Deze intensieve thuiszorg zorgt ervoor dat cliënten de zorg krijgen die zij nodig hebben maar dan in hun eigen omgeving. Deze zorg bestaat dan uit psychiatrische zorg, behandeling en begeleiding. Het is niet bij alle volwassenen met deze aandoeningen zo dat zij in aanmerking komen voor deze thuiszorg.

Zuster Jansen en intensieve thuiszorg

Het zorgteam van Zuster Jansen is gespecialiseerd in intensieve thuiszorg. Een groot deel van het zorgaanbod bestaat namelijk uit zorg en verpleging op de lange termijn, variërend van slaap- en waakdiensten tot 12-uurs zorg of 24-uurs zorg. Dit kan voor kortere of langere tijd. Hierbij verzorgen we de cliënt tot in detail en nemen we de mantelzorger veel uit handen. Ook zorgen we ervoor dat u te maken krijgt met een vast team van zorgverleners. Dit is voor zowel de cliënt als de mantelzorger prettig omdat deze dan steeds met dezelfde mensen communiceren en samenwerken.

Deze intensieve thuiszorg van Zuster Jansen kan uitermate geschikt zijn om opname in het ziekenhuis of verpleeghuis, voor u of uw naaste, te voorkomen. De cliënt kan op deze manier zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Intensieve thuiszorg kan in verschillende stadia van ziekte of herstel plaatsvinden. Zo kan  ons team ingeschakeld worden bij herstel na een operatie, maar ook wanneer de cliënt langdurig ziek is of wanneer er verzorging nodig is in de terminale fase.

Zit u of uw naaste in een soortgelijke situatie en wilt u graag weten voor welke vorm van zorg u in aanmerking komt? Wanneer u contact opneemt met Zuster Jansen vertellen wij u niet alleen meer over ons zorgaanbod, ook kunnen wij u uitleggen wat dit financieel voor u betekent en lichten wij uw verzekeringsopties toe.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *