Semimurale zorg

De Nederlandse gezondheidszorg heeft drie plaatsen van behandeling, namelijk intramuraal, extramuraal en semimuraal. Semimurale zorg is een tussenvorm van zorg en valt tussen extra- en intramurale zorg in. Het houdt in dat patiënten niet volledig zelfstandig kunnen wonen, zoals bij extramurale zorg het geval is, maar ook niet hoeven te worden opgenomen in een zorginstelling. Dit laatste is intramurale zorg. Met semimurale zorg blijft de patiënt grotendeels zelfstandig leven.

Semimurale zorg betekenis

Intramuraal betekent ‘binnen de muren’, waarmee een zorginstelling wordt bedoeld. Semimuraal houdt dus in dat de zorg niet volledig (semi betekent ‘half’) binnen de muren van een zorginstelling plaatsvindt. Dit kan een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis zijn.

Soorten semimurale zorg

Er zijn verschillende vormen van semimurale zorg. Zo kan de patiënt in een instelling voor beschermd wonen leven. Hier woont de patiënt zeer zelfstandig, maar ontvangt zorg waar dat nodig is. Het kan ook gaan om dagbesteding in een dagverblijf voor verstandelijk gehandicapte of lichamelijk gehandicapte mensen. Behandeling in een psychiatrische instelling is ook een vorm van semimurale zorg. Dit vindt dan plaats in dagdelen, zodat de patiënt na de behandeling thuis overnacht.

Wanneer semimurale zorg?

Als een patiënt meer zorg nodig heeft dan de extramurale zorg te bieden heeft, maar een volledige opname in ziekenhuis of verpleeghuis niet nodig is, wordt gekeken wat mogelijk is binnen de semimurale zorg. Dit kan dagbesteding zijn, deeltijdbehandeling in een ziekenhuis, of psychiatrische instelling, maar ook wonen in een instelling voor beschermd wonen. Zo kan er voldoende zorg worden geleverd, maar blijft de patiënt waar mogelijk onafhankelijk.

Zoveel mogelijk zelfstandig blijven met Zuster Jansen

Zuster Jansen wil er voor zorgen dat cliënten zoveel mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven en wel hoogwaardige zorg kunnen ontvangen. Naast volledige 24-uurs zorg, bieden wij ook 12-uurs zorg, zorg bij Alzheimer en waak- en slaapdiensten. Als u zoveel mogelijk zelfstandig wilt blijven  is de privé verpleging van Zuster Jansen een goede oplossing. Als u geïnteresseerd bent in onze thuiszorg, kunt u direct meer informatie aanvragen.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *