Buddyzorg

Buddyzorg is vrijwillige zorg door zogenoemde buddy’s. Deze buddy’s voelen zich betrokken bij mensen met een chronische, ernstige of levensbedreigende ziekte of aandoening. Ze zijn als een soort maatje voor de zieken. De buddy’s hoeven deze mensen niet te kennen, in tegenstelling tot bij mantelzorg, waarbij de zorg plaatsvindt door een naaste of familielid. Buddyzorg kan wel zorgen voor het ontlasten van mantelzorgers of zorgen voor een aanvulling ervan. Buddyzorg kan ook ingezet worden naast professionele (thuis)zorg.

Wie geven buddyzorg?

Buddy’s werken op vrijwillige basis. Dit betekent niet dat iedereen zomaar een buddy kan worden. Buddyzorg brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Potentiële buddy’s dienen zich officieel aan te melden bij een organisatie in de  buurt. Hierna volgt er een kennismakings- of selectiegesprek en een basistraining van gemiddeld drie tot acht dagdelen. Hierbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: motivatie, gespreksvoering, afscheid nemen, korte en langdurige begeleiding en hoe hanteer je je grenzen. Gedurende de periode van buddyzorg krijgt een buddy professionele begeleiding. Voor cliënten geeft dit een gevoel van veiligheid en zekerheid.

Hoe komt u aan buddyzorg?

Als u behoefte heeft aan een buddy kunt u deze aanvragen. U kunt dit zelf doen, maar ook laten doen door een naaste, familielid of hulpverlener. Buddyzorg aanvragen kan bij een organisatie u in de buurt. Bij Mezzo (Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligers) kunt u kijken welke organisaties dicht bij u in de buurt zitten. Iedereen met een ernstige, mogelijk levensbedreigende ziekte of fysieke beperking komt in aanmerking voor buddyzorg. Er is geen indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De periode van buddyzorg verschilt, gemiddeld is een buddy er een tot twee jaar voor u. Zo krijgt u samen de mogelijkheid om een band op te bouwen. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze vorm van vrijwillige ondersteuning.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *