Protocollen zorg

In de zorg worden een aantal richtlijnen en standaarden gehanteerd. Deze worden vertaald in bepaalde probleemstellingen of probleemsituaties. Op basis van deze probleemsituaties worden protocollen voor de zorg gemaakt, die het uitgangspunt vormen van het medisch of verzorgend handelen van de zorgverleners. Het doel van deze zorgprotocollen is dat zorgverleners inzien hoe te handelen valt in bepaalde situaties. Ook zorgen ze ervoor dat het handelen van de zorgverleners gelijkmatig verloopt, en niet te verschillend is. Ze zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Wat betekent dit voor u?

De protocollen in de zorg zijn geen dwingende voorschriften. Ze zijn ontwikkeld voor werknemers in de zorg en toe te passen op de ‘gemiddelde patiënt’. Maar bij veel cliënten is een complexere vorm van zorg nodig. Er zal altijd worden ingespeeld op de behoeften van u als cliënt. Daarom kan er ten alle tijd besloten worden om af te wijken van de standaarden en aanbevolen richtlijnen. Wanneer dit het geval is zal de afwijking beargumenteerd en vastgelegd moeten worden in uw patiënten- of cliëntendossier.

Opzet zorgprotocol

Elke zorgprotocol heeft een doel. Dit doel zal worden beschreven naar aanleiding van de titel. Hierna volgen wat algemene opmerkingen, zoals ‘medicijnen worden uitsluitend verstrekt op voorschrift van een arts’. Hierna volgt er een lijst van benodigdheden zoals een spatel, wegwerphandschoenen en verbandmateriaal. Vervolgens worden alle voorbereidingen die getroffen moeten worden omschreven, gevolgd door de werkwijze en complicaties. Bekijk hier een overzicht van alle aanwezige protocollen en richtlijnen in de zorg.

Het handelen van Zuster Jansen

Zuster Jansen werkt met een kwaliteitshandboek en kwaliteitsjaarplan. Zorgverleners houden zich aan de zorgprotocollen. Ze zijn bekwaam en bevoegdheid in het verrichten van handelingen en onze verpleegkundigen zijn BIG geregistreerd. Professionaliteit staat hoog in het vaandel. Kennis-Kunde-Kwaliteit. Dit zijn belangrijke speerpunten waarmee de zorgverleners van Zuster Jansen handelen. Voor meer informatie kunt u direct bellen met het nummer: 020 – 63 66 837.

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

captcha