Somatische zorg

Somatische zorg wordt verleend als de patiënt een somatische aandoening heeft. Dit kan in verschillende vormen worden geboden, zoals in de vorm van volledige opname, zorg bij revalidatie, ondersteuning bij wonen of zinvolle dagbesteding. Afhankelijk van de somatische aandoening, zal er een bepaalde vorm van somatische zorg worden gekozen.

Wat is somatische zorg?

Somatisch betekent ‘lichamelijk’. Dit is het tegenovergestelde van psychisch. Iemand met een somatische aandoening heeft lichamelijke klachten. Dit beperkt iemand in het normale functioneren en kan levensbedreigend zijn. Een somatische aandoening kan op verschillende vlakken zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om problemen met motoriek of het hart, maar het kunnen ook problemen aan het zenuwstelsel zijn, zoals de ziekte van Parkinson. De somatische aandoening kan tijdelijk zijn, maar ook chronisch. Somatische zorg is dus de zorg die wordt geboden om de lichamelijke aandoening te verbeteren of te verlichten.

Vormen van somatische zorg

Er zijn verschillende vormen van somatische zorg. Per aandoening zijn er verschillende behandelmethodes. Dit kan pijnbestrijding zijn, actieve behandeling tegen een aandoening zoals kanker, maar het kan ook om dagbesteding gaan of om begeleid wonen bij een lichamelijke handicap. Er kan ook sprake zijn van langdurige opname als intensieve somatische zorg nodig is. Per somatische aandoening wordt gekeken welke behandeling het beste aansluit. Zo kan pijn worden verlicht en extra ondersteuning worden geboden waar dat nodig is.

Somatische zorg en Zuster Jansen

Heeft u of een naaste een lichamelijke aandoening? Wilt u wel zo lang mogelijk thuis blijven? Dan is thuiszorg van Zuster Jansen een goede oplossing. Wij bieden verpleging en verzorging bij somatische aandoeningen. Dit kan gaan om intensiever 24-uurs verpleging, maar ook om zorg overdag, zorg bij herstel na een operatie, waak- en slaapdiensten of om terminale zorg. U kunt in de vertrouwde omgeving blijven, terwijl u wel hoogwaardige zorg ontvangt. Als u interesse heeft in een van onze diensten, kunt u contact opnemen met ons. Wij zijn u graag van dienst.

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

captcha